mgr Joanna Lewna
Psycholog

Przyjmuje we wtorki 10:00 – 14:00

Rejestracja: Tel:+48 889 427 070, 692 132 092  recepcja

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  – kierunek: psychologia kliniczna. W swoim kilkunastoletnim doświadczeniu pracy z osobami czerpie z wiedzy wywodzącej się z tzw. psychologii akademickiej, korzysta z dorobku różnych nurtów psychoterapeutycznych, jak i sięga po warsztat niekonwencjonalny: psychologia transpersonalna. Bliskie jest podejście holistyczne, które zakłada, że ciało, umysł i dusza są jednym systemem. Zdrowie to równowaga i naturalny stan naszego organizmu. Choroba jest symptomem pewnej dysharmonii. Praca nad samoświadomością, nie tylko wspiera proces dochodzenia do równowagi i zdrowia, uwalnia od destruktywnych przekonań na temat własnej osoby czy świata, wpływa korzystnie na dobrostan własnego istnienia.

Oferuje poradnictwo psychologiczne dla osób, które:

  • doświadczają stanów obniżonego nastroju, lęku, napięcia (stany depresyjne, lękowo-depresyjne); czują pustkę, smutek i nie mogą zlokalizować przyczyny
  • cierpią na choroby psychosomatyczne, a dotychczasowe metody leczenia nie przynoszą satysfakcjonujących rezultatów
  • cierpią z powodu braku samoakceptacji, niskiego poczucia własnej wartości; są niezadowolone z własnego życia bądź nadmiernie się martwią
  • doświadczają trudności w bliskich relacjach bądź cierpią z powodu trudności w utrzymaniu satysfakcjonujących więzi z innymi
  • doświadczają bolesnych problemów emocjonalnych, kryzysów życiowych
  • dorastały w rodzinach dysfunkcyjnych i aktualnie doświadczają szeregu trudności osobistych

Indywidualna konsultacja psychologiczna (pierwsza wizyta) – 125 PLN (1h)
Możliwość dojazdu do domu pacjenta – od 130 PLN (1 h)