mgr Joanna Lewna
Psycholog

Przyjmuje we wtorki 10:00 – 14:00

Rejestracja: Tel:+48 889 427 070, 692 132 092  recepcja

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  – kierunek: psychologia kliniczna. W swoim kilkunastoletnim doświadczeniu pracy z osobami czerpie z wiedzy wywodzącej się z tzw. psychologii akademickiej, korzysta z dorobku różnych nurtów psychoterapeutycznych, jak i sięga po warsztat niekonwencjonalny: psychologia transpersonalna. Bliskie jest podejście holistyczne, które zakłada, że ciało, umysł i dusza są jednym systemem. Zdrowie to równowaga i naturalny stan naszego organizmu. Choroba jest symptomem pewnej dysharmonii. Praca nad samoświadomością, nie tylko wspiera proces dochodzenia do równowagi i zdrowia, uwalnia od destruktywnych przekonań na temat własnej osoby czy świata, wpływa korzystnie na dobrostan własnego istnienia.

Oferuje poradnictwo psychologiczne dla osób, które:

  • doświadczają stanów obniżonego nastroju, lęku, napięcia (stany depresyjne, lękowo-depresyjne); czują pustkę, smutek i nie mogą zlokalizować przyczyny
  • cierpią na choroby psychosomatyczne, a dotychczasowe metody leczenia nie przynoszą satysfakcjonujących rezultatów
  • cierpią z powodu braku samoakceptacji, niskiego poczucia własnej wartości; są niezadowolone z własnego życia bądź nadmiernie się martwią
  • doświadczają trudności w bliskich relacjach bądź cierpią z powodu trudności w utrzymaniu satysfakcjonujących więzi z innymi
  • doświadczają bolesnych problemów emocjonalnych, kryzysów życiowych
  • dorastały w rodzinach dysfunkcyjnych i aktualnie doświadczają szeregu trudności osobistych

Cennik

Indywidualna konsultacja psychologiczna (pierwsza wizyta) – 130 PLN (1h)
Możliwość dojazdu do domu pacjenta – od 130 PLN (1 h)

Kim jest psycholog?

Jest to specjalista, który zajmuje się opiniowaniem, diagnozowaniem, przeprowadzaniem badania psychologicznego, a także w razie potrzeby kierowaniem pacjenta na odpowiednie leczenie na podstawie dokonanego wywiadu. Istotą wywiadu jest nie tylko rozmowa, ale także wykonanie określonych testów psychologicznych, które następnie są poddawane odpowiednim interpretacjom. Właściwie przeprowadzony wywiad jest również pomocny do wybrania odpowiedniej formy dalszej pomocy, np. interwencji kryzysowej, wsparcia psychologicznego, psychoterapii. 

Do uprawnień psychologa należy również wydawanie specjalistycznych zaświadczeń lub też orzeczeń, opisujących stan zdrowia pacjenta.

Kiedy umówić się na wizytę?

Zgłoszenie się do gabinetu psychologa jest ważnym, pierwszym krokiem przyczyniającym się do rozwiązania problemu. Na konsultację powinny umawiać się osoby, które nie radzą sobie z bieżącymi sprawami, utrudniającymi im codzienne funkcjonowanie, związanymi z np. trudną sytuacją w pracy, małżeństwie, stratą bliskiej osoby, traumą itp.

Zachęcamy do umawiania wizyt.