mgr Katarzyna Korbal – Kasperczak
Psychoterapeuta. Specjalista Psychoterapii Uzależnień.

Przyjmuje w środy 10:00 – 19:00

ZAREJESTRUJ SIE JUŻ DZIŚ!!!


Psychoterapeutka oraz członek Wielkopolskiego Towarzystwa Psychoterapii Systemowej w trakcie całościowego kursu psychoterapii w nurcie systemowym. Ukończyła szkolenie posiadające rekomendację Dyrektora KBPN do prowadzenia terapii w trybie specjalisty psychoterapii uzależnień. Ukończyła Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Terapii i Edukacji w Poznaniu oraz Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie. Posiada kwalifikacje nauczycielskie oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej Od 15 lat współpracuje ze Stowarzyszeniami i Fundacjami realizując projekty z zakresu zaburzeń psychicznych i wykluczenia społecznego na terenie woj. wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.

W pracy z klientem koncentruje się na efektywności działań i na osiąganiu wspólnie wyznaczonego celu. Szczególnie bliska jest jej praca na zasobach wewnętrznych, mocnych stronach klienta. Od studiów rozwija swoje zainteresowania odpornością psychiczną w sytuacjach kryzysowych, motywacją do zmiany i osiąganiem dobrostanu.
Sesje opiera głównie na podejściu systemowym, które uzupełnia technikami z innych nurtów. Prowadzi terapię indywidualną, młodzieży, poradnictwo wychowawcze. Pracuje z osobami uzależnionymi oraz z osobami współuzależnionymi.

Oferuje pomoc w zakresie:

 • chęć pracy nad sobą w celu samorozwoju, wyrabiania dobrych nawyków, skuteczniejszego radzenia sobie ze stresem oraz innymi wyzwaniami dnia codziennego;
 • trudne sytuacje życiowe – żałoba po bliskiej osobie, wypadek osób lub innych skrajnie stresujących wydarzeń;
 • niska samoocena, poczucie winy, bezradności;
 • objawy depresji, myśli lub próby samobójcze;
 • problemy z relacjami i bliskimi związkami;
 • trudność w kontrolowaniu emocji, w tym ich tłumienie, wybuchy agresji, częste zmiany nastroju;
 • objawy psychosomatyczne
 • problemy wychowawcze dotyczące dzieci i nastolatków;
 • problemy zawodowe, poczucie wypalenia, trudności w znalezieniu ścieżki życiowej;
 • bezsenność wywołana stanem psychicznym np. natrętnymi myślami, lękami, stresem;
 • e-uzależnienia
 • współuzależnienie

Cennik

Indywidualna konsultacja psychologiczna (pierwsza wizyta) – 130 PLN (1h)
Możliwość dojazdu do domu pacjenta – od 130 PLN (1 h)

Kim jest psycholog?

Jest to specjalista, który zajmuje się opiniowaniem, diagnozowaniem, przeprowadzaniem badania psychologicznego, a także w razie potrzeby kierowaniem pacjenta na odpowiednie leczenie na podstawie dokonanego wywiadu. Istotą wywiadu jest nie tylko rozmowa, ale także wykonanie określonych testów psychologicznych, które następnie są poddawane odpowiednim interpretacjom. Właściwie przeprowadzony wywiad jest również pomocny do wybrania odpowiedniej formy dalszej pomocy, np. interwencji kryzysowej, wsparcia psychologicznego, psychoterapii. 

Do uprawnień psychologa należy również wydawanie specjalistycznych zaświadczeń lub też orzeczeń, opisujących stan zdrowia pacjenta.

Kiedy umówić się na wizytę?

Zgłoszenie się do gabinetu psychologa jest ważnym, pierwszym krokiem przyczyniającym się do rozwiązania problemu. Na konsultację powinny umawiać się osoby, które nie radzą sobie z bieżącymi sprawami, utrudniającymi im codzienne funkcjonowanie, związanymi z np. trudną sytuacją w pracy, małżeństwie, stratą bliskiej osoby, traumą itp.

Zachęcamy do umawiania wizyt.