mgr Katarzyna Korbal – Kasperczak
Psychoterapeuta. Specjalista Psychoterapii Uzależnień.

Przyjmuje w środy 15:00 – 20:00

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!!!


Psychoterapeutka oraz członek Wielkopolskiego Towarzystwa Psychoterapii Systemowej w trakcie całościowego kursu psychoterapii w nurcie systemowym. Ukończyła szkolenie posiadające rekomendację Dyrektora KBPN do prowadzenia terapii w trybie specjalisty psychoterapii uzależnień. Ukończyła Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Terapii i Edukacji w Poznaniu oraz Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie. Posiada kwalifikacje nauczycielskie oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej Od 15 lat współpracuje ze Stowarzyszeniami i Fundacjami realizując projekty z zakresu zaburzeń psychicznych i wykluczenia społecznego na terenie woj. wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.

W pracy z klientem koncentruje się na efektywności działań i na osiąganiu wspólnie wyznaczonego celu. Szczególnie bliska jest jej praca na zasobach wewnętrznych, mocnych stronach klienta. Od studiów rozwija swoje zainteresowania odpornością psychiczną w sytuacjach kryzysowych, motywacją do zmiany i osiąganiem dobrostanu.
Sesje opiera głównie na podejściu systemowym, które uzupełnia technikami z innych nurtów. Prowadzi terapię indywidualną, młodzieży, poradnictwo wychowawcze. Pracuje z osobami uzależnionymi oraz z osobami współuzależnionymi.

Oferuje pomoc w zakresie:

 • chęć pracy nad sobą w celu samorozwoju, wyrabiania dobrych nawyków, skuteczniejszego radzenia sobie ze stresem oraz innymi wyzwaniami dnia codziennego;
 • trudne sytuacje życiowe – żałoba po bliskiej osobie, wypadek osób lub innych skrajnie stresujących wydarzeń;
 • niska samoocena, poczucie winy, bezradności;
 • objawy depresji, myśli lub próby samobójcze;
 • problemy z relacjami i bliskimi związkami;
 • trudność w kontrolowaniu emocji, w tym ich tłumienie, wybuchy agresji, częste zmiany nastroju;
 • objawy psychosomatyczne
 • problemy wychowawcze dotyczące dzieci i nastolatków;
 • problemy zawodowe, poczucie wypalenia, trudności w znalezieniu ścieżki życiowej;
 • bezsenność wywołana stanem psychicznym np. natrętnymi myślami, lękami, stresem;
 • e-uzależnienia
 • współuzależnienie

Cennik

Indywidualna konsultacja psychologiczna (dorośli, dzieci) – 170 zł