W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i skuteczności nowych produktów leczniczych oraz innowacyjnych terapii medycznych, konieczne jest poddanie ich badaniom klinicznym. Są to projekty medyczne, w które zaangażowany jest specjalistyczny zespół badawczy oraz chętni pacjenci, którzy po szczegółowym wywiadzie dotyczącym ich stanu zdrowia, spełnieniu kryteriów włączenia zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie.

Potwierdzenie skuteczności nowych produktów leczniczych


W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób biorących w nich udział, projekty realizowane są w placówkach i gabinetach medycznych, przy udziale wykwalifikowanego personelu, zgodnie z przepisami prawa.

Badania kliniczne prowadzone w ośrodku Rivermed w Poznaniu, obejmują fazy od II do IV, co pozwala na kompleksową ocenę danego leku czy terapii. Prowadzone są one na konkretnej grupie ochotników borykających się z konkretnym schorzeniem, których stan zdrowia oraz osobiste predyspozycje pozwalają na wzięcie udziału w projekcie. Każdy uczestnik może zrezygnować z dalszej współpracy na dowolnym etapie trwania badania.

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!!!